ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρία G.E.K BRIGHT COMMERCE M.AE έχει είναι μια ανώνυμη εταιρία με πολλούς κλάδους υπηρεσιών.

Ενδεικτικά, η εταιρία μας καλύπτει τους κλάδους:

  • Πώληση & Ενοικίαση Μηχανημάτων
  • Κατασκευαστικές Υπηρεσίες
  • Μεσιτικές Υπηρεσίες
  • Τρόφιμα & Τροφοδοσία
  • Χονδρικό Εμπόριο

Προκειμένου να παρέχει στους πελάτες της ένα ολοκληρωμένο πακέτο εξυπηρέτησης, έχουμε αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών, ώστε να παρέχουμε λύσεις από την κατασκευή – ανακαίνιση της επιχείρησής σας, μέχρι τον εξοπλισμό και την προμήθεια προϊόντων, στοχεύοντας στην εύρυθμη λειτουργία της.